دفتر مرکزی

نشانی : ایران - تهران - میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان 14 شرقی، پلاک 25 شماره همراه شرکت 09197137793

تلفن:

88751894-8

21

0098

فکس:

88738033

21

0098

سایت:

www.charbchimie.com

پست الكترونيك:

charbchimico@gmail.com

پرسنل شرکت : جناب آقای مهندس مجید فتاحی امین (رئیس هیئت مدیره)

کارخانه

نشانی : ایران - ورامین - شهرک صنعتی چرمشهر، بلوار کردستان، مهران 8 ، فومن 3 ، قطعات 31 و 32

تلفن:

36770249-50

21

0098

فکس:

36770248

21

0098

پرسنل شرکت : مهندس سعید فتاحی امین (مدیر کارخانه)نشانی : ایران - تهران - میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان 14 شرقی، پلاک 25

تلفن : 8 - 88751894 - شماره همراه شرکت 09197137793